Informacje  Raciechowice 

Raciechowice z samodzielnie uchwalonym budżetem

Na dzisiejszej nadzwyczajnej XIV sesji Rady Gminy Raciechowice, radni uchwalili budżet gminy. Jest to konsekwencja przyjętego przez Regionalną Izbę Obrachunkową programu naprawczego dla gminy na lata 2020-2022. Dziś mijał ostateczny ustawowy termin dla przyjęcia uchwały budżetowej, która musi zostać uchwalona do końca styczna roku obrachunkowego. Radni gminy Raciechowice jednogłośnie przyjęli budżet na rok 2020, za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 15… Więcej
Informacje  Raciechowice 

Pozytywna Opinia RIO dla Programu Postępowania Naprawczego Gminy Raciechowice

W mediach społecznościowych na profilu Gminy Raciechowice, ukazał się komunikat wójta dotyczące pozytywnego zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie programu naprawczego dla gminy na lata 2020-2022. Program ten został przyjęty na XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Raciechowice. Wcześniej wdrożone w gminie oszczędności i kroki naprawcze przyniosły zamierzony efekt, gdyż zamknęła ubiegły rok na niewielkim ale plusie. Jak informował naszą… Więcej
Informacje  Raciechowice 

Raciechowice: Radni przyjęli kolejny plan naprawczy

Na XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Raciechowice, radni przyjęli plan naprawczy. Podjęcie uchwały w sprawie “Programu postępowania naprawczego Gminy Raciechowice na lata 2020-2022”, było głównym punktem sesji z 16 stycznia. Radni we wstępnym opracowaniu nowego planu naprawczego przewidywali wygaszenie szkoły w Zegartowicach, lecz w wyniku rozważenia wątpliwych korzyści oraz konsultacji społecznych zaniechali tej decyzji. Niestety oświata największą częścią budżetu, w… Więcej
Informacje  Raciechowice 

Na pomoc dla Marysi. Bo nadzieja umiera ostatnia

Marysia to roczna dziewczynka, mieszkanka gminy Raciechowice, której jedyną szansą jest lek, na który musi uzbierać 8 milionów złotych. Tę niebagatelną kwotę od pewnego czasu usiłują zbierać osoby, którym los Marysi nie jest obojętny. Nie tylko samodzielne zbiórki ale i festyny czy koncerty mają zasilić konto gdzie każda złotówka przybliża do zakupu terapii lekowej i każda złotówka daje nadzieję na… Więcej