Informacje  Myślenice 

Myślenice: Klub Macieja Ostrowskiego w Radzie Miejskiej traci dwoje radnych

Dwoje Radnych klubu Macieja Ostrowskiego odchodzi z klubu. Swoje rezygnacje z członkostwa złożyli Izabela Kutrzeba oraz Czesław Bisztyga. Po roku od wyborów tych dwoje radnych zdecydowało się na opuszczenie obecnego klubu w Radzie Miejskiej. Jako pierwszy decyzję podjął radny Czesław Bisztyga i swoją wolę złożył na ręce przewodniczącego Jana Podmokłego. Podczas jesiennych wyborów samorządowych w 2018 roku uzyskał on 761… Więcej
Informacje  Raciechowice 

Raciechowice: Radni wybrali wiceprzewodniczącego

Dopiero przy drugiej próbie radni wybrali wiceprzewodniczącego rady gminy w Raciechowicach. Tym samym uzupełniono skład prezydium. Powołanym wiceprzewodniczącym został Kazimierz Chmielek, na którego w głosowaniu tajnym oddano 13 głosów przy 1 wstrzymującym się głosie. Była to jedyna kandydatura jaką zgłoszono na wakat po radnej Jolancie Łaciak, która zrezygnowała wraz z Danutą Grzesik z zasiadania w prezydium rady gminy oraz Robercie… Więcej
Informacje  Raciechowice 

Raciechowice: Robert Żurek przewodniczącym Rady Gminy

Jednym z punktów planu dzisiejszej sesji rady Gminy był wybór przewodniczącego Rady Gminy. Swoja rezygnację z tej funkcji złożyła wcześniej radna Danuta Grzesik, której decyzja o rezygnacji weszła w życie z końcem sierpnia. Na poprzedniej sesji w związku z nieprzyjęciem przez radnych uchwały o rezygnacji przewodniczącej Danuty Grzesik skutecznie powołano jedynie wiceprzewodniczącego którym głosami radnych został Robert Żurek. Podczas braku… Więcej
Informacje  Raciechowice 

Raciechowice: 18 września poznamy nowego przewodniczącego Rady Gminy

Na ostatniej sesji Rady Gminy Raciechowice na której swoją rezygnację z funkcji przewodniczącej rady złożyła radna Danuta Grzesik, nastąpił niespodziewany wynik głosowania. Rada nie przyjęła rezygnacji przewodniczącej, gdyż “za” zagłosowało 5 radnych, przeciw 8 a 2 radnych się wstrzymało od głosowania. Obowiązujące przepisy w takiej sytuacji przewidują, iż rezygnacja podczas nie przyjęcia jej przez radnych ma moc obowiązującą po 30… Więcej
Informacje  Raciechowice 

Przewodnicząca Rady Gminy Raciechowice pozostałe na swoim stanowisku do końca sierpnia. Robert Żurek nowym wiceprzewodniczącym

Dzisiejsza sesja Rady Gminy Raciechowice w swoim porządku obrad zawierała punkty z których radni mieli podjąć uchwały przyjmujące rezygnację przewodniczącej jak i wiceprzewodniczącej Rady Gminy. Punkty które miały być na początku sesji na wniosek wójta Żarskiego zostały przeniesione na koniec sesji. Co już na wstępie wzbudziło dyskusję. Po wyczerpaniu wszystkich punktów poprzedzających głosowanie nad wnioskami o rezygnację z zajmowanych stanowisk… Więcej