Informacje  Powiat Myślenicki 

Radni powiatowi przyjęli sprawozdanie finansowe szpitala

Jednymi z najważniejszych punktów dzisiejszej sesji Rady Powiatu, były sprawy związane ze szpitalem w Myślenicach. Podczas sesji głosami radnych Forum Ziemi Myślenickiej i Wspólnie dla Powiatu oraz głosem radnej PiS Jolanty Majki radni zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. Wynik głosowania 14 do 11 pozwolił na zatwierdzenie i przyjęcia sprawozdania, które już raz było przedmiotem… Więcej
Informacje  Powiat Myślenicki 

Opieka stomatologiczna nad uczniami szkół ponadpodstawowych w powiecie myślenickim

W związku z wejściem w życie dnia 12 września 2019 r. ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, wprowadzającej m.in. obowiązek zapewnienia uczniom możliwości korzystania z opieki stomatologicznej informujemy iż, starosta Józef Tomal oraz wicestarosta Rafał Kudas reprezentujący organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych podpisali stosowne porozumienia z gabinetami udzielającymi świadczenia stomatologiczne dla młodzieży. Opieka stomatologiczna sprawowana jest nad uczniami do ukończenia… Więcej
Informacje  Powiat Myślenicki 

Małopolski Tele-Anioł w powiecie myślenickim

Małopolski Tele-Anioł został zaprezentowany podczas dzisiejszego spotkania w Myślenicach. Projekt ten powstał z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych i mających problemy w wykonywaniu codziennych czynności. W czasie dzisiejszej prezentacji zaprezentowano jego główne założenia, zasady rekrutacji oraz wsparcia w zakresie usług teleopiekuńczych i opiekuńczych/sąsiedzkich świadczonych w miejscu zamieszkania uczestnika. Dodatkowo osoby, które poszukują pracy w charakterze opiekuna osób niesamodzielnych uzyskały informacje… Więcej
Artykuły, Recenzje, Wywiady 

SMOG albo zdrowie. Nie truj siebie i innych!

Co to jest smog? / Skąd się bierze? Nazwa smog to połączenie dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła). W Polsce głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja, czyli spalanie paliw stałych (węgla i drewna) w domowych piecach, kotłach i kominkach. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) najbardziej zanieczyszczone miasta w Unii Europejskiej znajdują się w Polsce. Smog występuje głównie w sezonie… Więcej
Informacje  Sułkowice 

Bezpłatne badania mammograficzne w Sułkowicach

Najważniejszą i najskuteczniejszą formą wczesnej profilaktyki raka piersi jest mammografia. W Polsce z nieodpłatnych badań mammograficznych wykonywanych w ramach Programu profilaktyki Raka Piersi może skorzystać każda kobieta w wieku 50 – 69 lat raz na 2 lata. Wyjątek stanowią kobiety obciążone genetycznie. Są to kobiety, których matka, siostra lub córka chorowały na raka piersi. Tym pacjentkom przysługuje badanie mammograficzne raz… Więcej