Wiśniowa rozpoczyna dużą inwestycję wodno-kanalizacyjną

Dzielenie się jest dbaniem o innych!

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Wójt Gmina Wiśniowa podpisał z firmą Inżynieria Rzeszów S.A. umowę na budowę oczyszczalni ścieków w Poznachowicach Dolnych opiewającą na kwotę 16 900 200,00 zł.

Ponadto w dniu 4 kwietnia 2019 r. podpisano umowę z firmą Men-Gaz Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych umowę na budowę 15,12 km sieci kanalizacyjnej w Wiśniowej i Poznachowicach Dolnych na kwotę 7 736 467,53 zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Poznachowicach Dolnych wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w Wiśniowej i Poznachowicach Dolnych” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR. Wartość przyznanego dofinansowania 10 114 667,18 zł.

Planowany termin realizacji prac od kwietnia 2019 r. do grudnia 2020 roku.

informacja UG Wiśniowa

 

Powiązane wiadomości

Dodaj komentarz

Proszę się zalogować aby komentować.
  Subskrybuj  
Powiadom o