Wiśniowa: Trzecia akcja krwiodawstwa pomogła zebrać prawie 8 litrów krwi

20 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej po raz trzeci odbyła się akcja oddawania krwi przez mieszkańców naszej gminy. Akcja została zorganizowana dzięki współpracy pracowników Urzędu Gminy Wiśniowa oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Myślenicach.

W ramach akcji chętnych do oddania krwi zarejestrowało się 20 osób, a krew oddało 16 osoby, co pozwoliło uzyskać 7,9 litrów krwi.

Przypominamy, że krew pełną można pobierać nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, przy czym przerwa pomiędzy kolejnymi pobraniami nie może być krótsza niż 2 miesiące. Jednorazowo od osoby ważącej 50 kg lub więcej pobiera się 450 ml krwi (tzw. 1 jednostkę krwi). Zapotrzebowanie na krew jest jednak ciągle duże i zapewne nigdy nie ustanie. Krwi nie można wyprodukować, dlatego tak ważną rzeczą jest zdecydowanie się na pomoc innym poprzez oddanie własnej.

Od 26 stycznia 2021 r. honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddali krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym.

Przypominamy również, że wszyscy podatnicy, którzy w danym roku podatkowym oddają bezpłatnie krew i jej składniki, mają prawo uwzględnić taką darowiznę w swoim zeznaniu podatkowym. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dają podatnikowi, który oddał honorowo krew, prawo odliczenia wartości tej krwi od dochodu, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 oraz PIT-37. Z ulgi tej może również skorzystać podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych a więc w zeznaniu PIT-28, poprzez pomniejszenie swojego przychodu o wartość oddanej honorowo krwi. Konieczne jest dołączenie do zeznania załącznika PIT/O, w którym to wykazuje się kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (RCKiK).

Więcej szczegółów o przywilejach dla Honorowych Dawców krwi można znaleźć tutaj: https://krwiodawcy.org/korzysci-z-hdk

Dziękujemy Mieszkańcom za tak liczny udział mimo pandemii. Udowodniliście kolejny raz, że zawsze można na Was liczyć.piszą organizatorzy akcji.
informacja: Gmina Wiśniowa
Dyskusja Facebook

Powiązane wiadomości

Skip to content