Wiśniowsko godka – językowe dziedzictwo Wiśniowej

Serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację projektu ,,Wiśniowsko godka – językowe dziedzictwo Wiśniowej” 22 czerwca 2018 r. o godzinie 18.30 w sali teatralnej Domu Kultury.

Powstały podczas zeszłorocznej edycji projektu słownik gwary Gminy Wiśniowa zostanie uzupełniony o brakujące hasła. na podstawie zebranych materiałów powstaną artykuły dotyczące tradycji najważniejszych dla tożsamości regionalnej i językowej wiśniowian.

Całoś, słownik, charakterystyka gwary, transkrypcje i artykuły, złoży się na unikatową publikację. Opracowane zostaną mapy prezentujące nazwy przysiółków gminy. Materiał posłuży do przygotowania warsztatów podczas których uczniowie szkół podstawowych zostaną zapoznani ze słownikiem i mapami i nauczą się z nich korzystać. Egzemplarze słownika zostaną przekazane do bibliotek szkolnych. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności gminy możliwa będzie aktywizacja lokalnego środowiska, rozwijanie kompetencji językowych i świadomości lokalnej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie gokis-wisniowa.pl

informacja GOKiS Wiśniowa
Polub tą informację i podziel się ze znajomymi.

Powiązane wiadomości

komentuj wpis

Lub