Zarząd Powiatu Myślenickiego z wotum zaufania za 2020 rok. Przeciw cały klub PiS

Najważniejszym punktem dzisiejszej XXXIV sesji Rady Powiatu Myślenickiego było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Za podjęciem uchwały czyli udzielenie Zarządowi Powiatu Myślenickiego głosowało 13 radnych z klubu Radnych Wspólnie dla Powiatu oraz klubu Radnych Forum Ziemi Myślenickiej, przeciw 12 radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Wotum zaufania dla zarządu powiatu myślenickiego zostało udzielone.poinformował po kluczowym głosowaniu przewodniczący rady Tadeusz Żaba.

Na początku sesji Starosta Myślenicki Józef Tomal prezentował najważniejsze zagadnienia ujęte w Raporcie o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2020, zawierającym podsumowanie działalności Zarządu, zadania realizowane w ubiegłym roku przez Powiat oraz jego jednostki z różnych obszarów, m.in.: infrastruktury drogowej, inwestycji, bezpieczeństwa, zdrowia i profilaktyki oraz pomocy społecznej, edukacji, kultury i sportu, rynku pracy, promocji oraz w zakresie pozyskanych funduszy zewnętrznych, w tym unijnych.

Wielokrotnie podkreślany podczas prezentacji Starosty był fakt, że miniony okres był trudnym i wymagającym oraz niespotykanym w najnowszej historii okresem pandemii w jakim musiał działać powiat i działania zapobiegania pandemii i skutki jej trwania determinowały okres ubiegłego roku.

Miniony 2020 rok bez wątpienia zapisze się na kartach najnowszej historii, jako jeden z najtrudniejszych dla wszystkich, na których barkach spoczęła odpowiedzialność zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania powiatów w pandemicznej rzeczywistości. Musieliśmy zmierzyć się z zabezpieczeniem funduszy na środki ochrony przed koronawirusem w skali całej jednostki samorządowej oraz podjęliśmy szereg działań w celu zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania pandemii COVID-19 na terenie powiatu myślenickiego.podkreślił starosta Józef Tomal.
Dyskusja Facebook

Powiązane wiadomości

Skip to content