Prezentujemy szkoły powiatu myślenickiego: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
 „Dobra szkoła – dużo możliwości”

zszio.edu.pl , https://www.facebook.com/sulkowice.zszio

Nasza szkoła to szkoła nowoczesna, bezpieczna, rozwijająca się, otwarta na zachodzące zmiany. Uczniowie mogą kształcić się w pięciu zawodach w 5-letnim technikum lub skorzystać z bogatej oferty Branżowej Szkoły I stopnia. mówi dyrektor ZSZiO Waldemar Wolski.

Proces dydaktyczny dopełniają praktyki zagraniczne, niestety w tym roku wyjazd uczniów technikum uniemożliwiła pandemia.dodaje dyrektor ZSZiO Waldemar Wolski.

Dobry zawód otwiera wiele drzwi, dlatego kandydaci mogą wybierać atrakcyjne, poszukiwane i przyszłościowe zawody: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechatronik, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik handlowiec. W Branżowej Szkole I stopnia wybór zawodów jest jeszcze większy (klasy wielozawodowe): mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, stolarz, kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz i inne.

Oprócz przygotowania zawodowego, którego zwieńczeniem jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie, szkoła przygotowuje absolwentów do egzaminu maturalnego. Obecnie, pomimo obostrzeń związanych z pandemią, uczniowie klas maturalnych biorą udział w organizowanych w formie stacjonarnej konsultacjach. Staramy się, by nasi uczniowie w jak najmniejszym stopniu odczuwali negatywne skutki nauczania zdalnego. Dopóki było to możliwe nasza szkoła jako jedna z nielicznych korzystała z możliwości prowadzenia dla uczniów zajęć stacjonarnych z przedmiotów zawodowych.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są na jedną zmianę, od 8.00 do 15.00. I to stwarza uczniom warunki do rozwijania pasji i zainteresowań na zajęciach dodatkowych oraz w wolontariacie.

W szkole działa radiowęzeł, którego namiastką w czasach pandemii są przygotowywane przez uczniów audycje i konkursy online, pomagamy także uczniom w przygotowaniach do konkursów pozaszkolnych, olimpiad, zawodów sportowych. Dla uczniów organizowane są wycieczki przedmiotowe i zawodoznawcze, podjęto współpracę z uczelniami wyższymi (współpraca z AGH na podstawie porozumienia AGH i ZSZiO w Sułkowicach, współpraca z UJP2 w Krakowie), jesteśmy w stałym kontakcie z firmą patronacką Skorut – Systemy Solarne.

Szkoła posiada nowoczesne pracownie i laboratoria, systematycznie doposażanie w najnowsze pomoce dydaktyczne do kształcenia ogólnego i zawodowego, boisko z poliuretanową nawierzchnią, siłownię, dwie sale gimnastyczne, ośrodek egzaminacyjny.

ZSZiO w Sułkowicach to „Dobra szkoła”, która daje „Dużo możliwości”.

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34
Telefon: 12 273-20-08 * sekretariat@zszio.edu.pl

 

Dyskusja Facebook

Powiązane wiadomości

Skip to content