Zmiany w regulaminie odbioru odpadów w Gminie Myślenice

Dzielenie się jest dbaniem o innych!

W Gminie Myślenice nastąpiły zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku, a dotyczą przede wszystkim częstotliwości odbioru niektórych opadów. Zniesione zostały też limity na odbiór odpadów wielkogabarytowych, które mieszkańcy w dowolnej chwili oraz ilości mogą oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w myślenickim ZUO.

Podstawowe zmiany w regulaminie:

– Zwiększono częstotliwość odbioru odpadów pozostałych na terenie całej gminy bez rozróżnienia na miasto i miejscowości wiejskie – odpady będą odbierane co cztery tygodnie przez cały rok.
Obecnie te odpady były odbierane co cztery tygodnie w okresie zimowym (od października do kwietnia) i co sześć tygodni w okresie letnim (od maja do końca września).

– Zwiększono częstotliwość odbioru odpadów: metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, papieru i tektury oraz pieluch jednorazowych na terenie całej gminy – odpady będą odbierane co dwa tygodnie przez cały rok.
Obecnie te odpady były odbierane co dwa tygodnie w okresie letnim (od maja do końca września) i co cztery tygodnie w okresie zimowym (od października do kwietnia).

– Odbiór pieluch jednorazowych prowadzony będzie przez cały rok, co dwa tygodnie razem z selektywną zbiórką.
Obecnie dochodziło do kuriozalnych sytuacji kiedy pieluchy nie były odbierane przez kilka tygodni z rzędu.

– Zmniejszono częstotliwość wywozu szkła – odpady będą odbierane co cztery tygodnie przez cały rok.
Obecnie te odpady były odbierane co dwa tygodnie w okresie letnim (od maja do końca września) i co cztery tygodnie w okresie zimowym (od października do kwietnia).

– Zniesiono limit na odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców, które są zawożone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jeżeli mieszkaniec zdecyduje się je dostarczyć do Zakładu Utylizacji Odpadów własnym transportem.
Obecnie na każdego mieszkańca przypadał limit do 100 kg odpadów wielkogabarytowych na miesiąc.

Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice wchodzą w życie od 01.01.2020 r.

informacja UMiG Myślenice

Powiązane wiadomości

Dodaj komentarz

Proszę się zalogować aby komentować.
  Subskrybuj  
Powiadom o